Rotteskydning

Skydning af Rotter.
Skydning af rotter kan være et rigtig godt supplement, til en nyopstartet eller igangværende bekæmpelse, hvor skadedyrsbekæmperen bruger traditionelle bekæmpelsesmetoder.

Skydning kan bidrage til en hurtigere nedbringelse af et stort antal rotter i områder hvor rotternes tilstedeværelse og synlighed skaber problemer. Skydning kan også være en god løsning, hvor udlægning af gift er en udfordring, for miljø eller andre dyr, eller at du bare ønsker en helt giftfri bekæmpelse.

rotteskydning skadedyrsservice

Selve skydningen.
Skydning af rotter forgår ofte efter mørkets frembrud, da rotterne er mest aktive, når det er mørkt og roligt. Vores skyttere benytter luftgevær, natsigte og termiske kikkerter. Skytten vil altid først lave en sikkerheds- og indsatsplan for området, hvor skydningen skal udføres. Denne plan sikrer, at der er 100% styr på sikkerheden vedr. personsikkerhed, kuglefang, omgivelser, afstande og særlige værdier. Skytten vil placere sig taktisk i området, vente og skyde når en sikker mulighed byder sig. Vores skytter er godt trænet og kan nemt, sikkert ramme rotterne samt hurtigt aflive dem på en human måde.  Dette kan gøres på større afstande og i et helt mørkt miljø. Skuddet er forholdsvis dæmpet og næsten lydløst. Skytten kan fint skyde i stalde el lign. uden at andre dyr bliver skræmt eller stresset. Skytten vil så vidt muligt, indsamle alle aflivede rotter, for at sikre korrekt aflivning, dertil vil skytten også viderebringe vigtige oplysninger om rotternes færden til den ansvarlige skadedyrsbekæmper. Denne viden kan bidrage til og øge effektiviteten, af de andre bekæmpelsesmetoder betydeligt. Samt kan der også leveres billeddokumentation til kunden efter hver opgave.

Skytterne.
Skytterne består af et godt sammentømret team. Udover rottebekæmpelse, er teamet også dybt engageret i andre reguleringsopgaver, så som Mårhund, Vaskebjørn, Råger og Ræv. Skytterne har flere gange hjulpet Naturstyrelsen og Naturreservater med reguleringsopgaver.  Teamet træner ugentlig deres færdigheder. De er grejfreaks og håndværkere, som ikke går af vejen for at afprøve utraditionelle metoder eller udvikling. Teamet elsker udfordringer og især hvis det kan hjælpe andre. 

Inden vi kommer og reguler dine rotter!
Hvis det kun drejer sig om skydning af rotter, vil en fra vores jæger team komme og besigtige din ejendom sammen med dig i dagslys og fortælle om forløbet.

Hvis du ønsker en kombinations løsning af regulering af rotter og en forbyggende sikrings aftale vil du få besøg af en skadedyrs teknikker samt jægeren.

Scroll to Top