BirdAlert – det intelligente fugleskræmsel

Fugle kan være til stor gene, blandt andet på grund af deres appetit, afføring og støjende adfærd. De kan forvolde skader for store summer penge, når de slår sig ned på det forkerte sted. Derfor kan der være stor økonomisk gevinst i at skræmme fuglene væk fra et givent område.

De eksisterende metoder til bortskræmning af fugle har ofte en begrænset effekt, da fuglene gradvist vænner sig til det anvendte udstyr. Traditionel fuglebekæmpelse sker i dag typisk med mekaniske enheder, der via timer aktiverer skræmmeprodukterne. Fuglene vænner sig typisk til skræmmeværktøjernes tilstedeværelse inden for en uge eller to – hvorved de mister virkningen. Traditionelle skræmmeprodukter som højttalere og gaskanoner skal jævnligt flyttes for at have nogen effekt.

Den bedste løsning på fugleproblemer er forebyggelse. Forebyggelsen behøver hverken være tidskrævende eller problematisk. Med BirdAlert® har vi udviklet et intelligent fugleskræmsel, som fuglene har svært ved at vænne sig til. Ved hjælp af et avanceret mikrofonsystem lytter BirdAlert® hele tiden efter kald fra skadevoldende fugle. Når fuglene detekteres, aktiverer BirdAlert® det tilsluttede skræmmeudstyr, for at skræmme fuglene væk. Denne metode forlænger effekten, da systemet kun aktiveres, når det er nødvendigt, og derved undgår unødig tilvænning fra fuglene. BirdAlert® kommer med et indbygget lydbibliotek, med skræmmekald fra de enkelte fuglearter. Denne metode har vist sig meget effektiv til bekæmpelse af fugle. Derfor anbefaler vi, at boksen bruges sammen med BirdAlert® højtalerne, så du kan få glæde af de indbyggede skræmmekald.

Digital fugleskræmmer - BirdAlert - Kvik Skadedyrsservice

Sådan skræmmer du fuglene væk med BirdAlert®

1:  Fugle nærmer sig området med deres karakteristiske kald, som er deres unikke akustiske fingeraftryk.

2: BirdAlert identificerer fuglearten allerede inden de lander og
bortskræmmer dem ved at afspille lyde, der får dem til at undgå området.

3: BirdAlert analyserer om den ønskede effekt er opnået og kan så aktiveres igen, hvis ikke effekten er indtruffet

Skræm fugle med BirdAlert – generel info

Daglig brug

BirdAlert placeres på det ønskede område, hvorefter den indstilles på
web-appen. Herefter vil den registrere, når de udvalgte fugle kommer
inden for en radius af op til 250 meter (20 ha.). Efter BirdAlert har
registreret, hvilken fugleart der er tale om, vil den skræmme fuglene
gennem det valgte skræmmeværktøj. Det kan f.eks. være højttalere eller
gaskanoner. Registrerer BirdAlert fortsat aktivitet, vil den aktivere
skræmmeværktøjet igen.

Om boksen

Boksen er tæt forseglet og bør af hensyn til fugt, forsikring og
levetid aldrig åbnes. BirdAlert opdateres løbende med ny software, der
vil forbedre systemets effektivitet. På bagsiden af boksen findes 5
tilslutningsporte, hvortil der kan kobles op til 5 forskellige
skræmmeværktøjer. F.eks.  højttalere, laserlys, gaskanoner mm.

Indstil BirdAlert fugleskræmslet med Web-app

Gennem den tilhørende web-app kan du indstille BirdAlert, holde øje
med batteriniveauet og meget mere. Du kan også holde øje med, hvor mange
gange BirdAlert har detekteret fugle – og hvilke fuglearter. Appen er
dit værktøj, hvor du kan holde øje med, hvad der sker, når du ikke er
der. I og med at BirdAlert indstilles fra appen, skal du ikke ud at
indstille boksen manuelt. Når først boksen er sat op, klares alt fra
appen.

Tekniske specifikationer om det intelligente fugleskræmsel

Produktnavn
BirdAlert®

Drift
BirdAlert kommer med et indbygget blybatteri på 33
ampere-timer, som på egen hånd kan holde systemet kørende i op til en
uge. Der er mulighed for tilkøb af solpanel, 230V strømforsyning samt
kabel til opladning fra eksternt batteri

Materialer
BirdAlert boksen er fremstillet i HPX plastik og
mikrofonen er fremstillet i rustfrit stål. Begge dele er beregnet til
udendørs brug hele året igennem.

Betjening
Rækkevidden på BirdAlert mikrofonen er op til 250m, afhængigt af fuglearten og forholdene omkring systemet.
Boksen
er velegnet til brug besværlige steder, f.eks. på industritage fordi
appen giver kontrol langvejs fra. Kommunikation med boksen foregår
igennem telenetværket.
BirdAlert opdateres løbende for at presse grænsen for fugleskræmslets funktionalitet.

Vægt
15 kg.

Mål
30cm. x 25cm. x 60cm.

Brugsscenarier

BirdAlert er udviklet til at detektere og skræmme
gæs, råger, måger og stære; men erfaringen har vist at også andre fugle
som krager, alliker og solsorte kan detekteres. Denne kombination af
fuglearter har gjort at BirdAlert kan bruges i et væld af forskellige
sammenhænge. Som eksempler kan nævnes:

I landbruget til at beskytte afgrøder på marken eller ensilagestakken

I juletræsplantage til at beskytte de sårbare topskud

På industritage som værn mod mågekolonier

Hos bilforhandlere til at undgå fugleklatter på udstillingsbilerne

I frugt og bærplantager til at beskytte mod sultne fugle, der spiser afgrøderne

Hos kommunen til at afhjælpe frustrerede borgere

På store/grønne arealer til at holde fugle væk

Fugletyper, der kan skræmmes med det intelligente fugleskræmsel

Råger
Råger samler sig ofte i store kolonier og kan være generende på grund af støj, fugleklatter, og fordi de kan æde meget.

Måger
Måger larmer og sviner, og har det ofte med at lægge reder
på diverse bygningstage til stor gene for virksomheder, der får ødelagt
industribygninger mm.

Gæs
Gæs kan være et særligt stort problem på marker, da en stor
flok store fugle kan æde rigtig meget. Men også på golfbaner,
kirkegårde, i parker og lignende er gæs generende.

Stære
Stære kommer typisk i meget store flokke og bosætter sig
ofte i stalde eller på marker og frugtplantager, hvor de æder, som de
har lyst til.

Tilslutningsmuligheder

Højttalere
Vores populære og effektive standardvalg! Udnytter
boksens unikke lydbibliotek til at skræmme fuglene med deres egne
skræmmelyde. Højttalerne kan indstilles og afspille op til 120 dB. Den
indbyggede algoritme sikrer, at BirdAlert® ikke spiller de samme lyde
konstant, men varierer lydene for at undgå tilvænning.

Gaskanoner
BirdAlert® fungerer med forskellige gaskanoner, så BirdAlert® kan styre, hvornår de skal aktiveres for at undgå tilvænning.

Dragefødder
De klassiske rovfugledrager kan monteres i en
dragefod, der automatisk hæves og sænkes, når BirdAlert® registrerer
fugle. Dermed sikres det, at fuglene ikke vænner sig til rovfugledragen,
som det ellers er tilfældet med traditionelle rovfugledrager.

Eagle Eye
Eagle Eye giver mulighed for at skræmme fuglene ved at reflektere solens stråler i et varieret mønster.

Scareman
Scareman er et oppusteligt fugleskræmsel som styres af BirdAlert® således at det kun aktiveres, når der er fugle til stede

Purivox Razzo Triplex V
Kombinerer lyd med visuel effekt. Lyden
leveres af en gaskanon, mens det visuelle leveres af en dummy, der
skydes 6 meter op i luften.

Tilkoblingsudstyr

Dragefod

Eagle Eye

Gaskanon

Eksternt batteri

Scareman

Licensmodeller

Bronze

 • Dataforbindelse igennem SIM kort
 • Opdateringer af software
 • Adgang til webapp
 • Statistiske data i app opdateres 1 gang i timen og kan ses 30 dage tilbage.

Prisen er 600 kr. ex. moms pr. år. Alle bokse er født med en
Bronze-licens, og de første 12 måneders licens er inkluderet i
købsprisen.

Sølv

 • Inkluderer Bronze-licens (se ovenfor), plus…
 • … overvågning af BirdAlert med fejlbeskeder til en mailadresse
 • … telefonsupport.
 • … mulighed for at få data udtrukket i rapporter, op til to gange om året.

Prisen er 1.000 kr. ex moms pr. år.

Guld

 • Inkluderer Sølv-licens (se ovenfor), plus…
 • … mulighed for skræddersyet app med eget logo og egen administrationsadgang til webappen.
 • … mulighed for bruger-hierarki i appen.
 • … mulighed for at få udseendet på BirdAlert tilpasset så det passer til dit firma, logo, farver m.m..

Prisen er efter tilbud og vil bestå af en oprettelsesomkostning og et løbende abonnement

Webapp

BirdAlert® er et IoT produkt med en medfølgende webapp. Med webappen har du rigtigt mange muligheder:

◊ Vælge hvilke fugle arter der skal detekteres og skræmmes.

◊ Indstille volumen på højtalerne.

◊ Bestemme på hvilke tidspunkter BirdAlert® skal være aktiv.

◊ Lave tænd/sluk ur for de forskellige tilsluttede produkter.

◊ Manuelt aktivere de tilsluttede skræmmemidler.

◊ Se aktiviteter for de seneste 30 dage.

BirdAlert.dk

Du finder vores webapp på www.birdalert.dk. Her opretter du en konto
med din email og tilknytter din(e) BirdAlert®. Du kan bruge vores webapp
på alle enheder som har en browser: telefon, tablet og computer 

Det siger kunderne!

”Der er ikke blevet taget så meget som ET majskorn fra stakken, siden vi satte BirdAlert® op ved siloen” Claus Fenger, Kvægavler

”Vi startede med at købe 3 BirdAlerts for at afprøve det ved 3 af
vores afdelinger. Vi er glade for BirdAlert og den har god effekt med at
holde måger og råger væk. Efterfølgende har vi købt yderlige
BirdAlerts® til flere af vores lokationer.”
Morten Christensen, Kvalitetschef Ejner Hessel

Scroll to Top